3. Rollen

Een rol is een samenhangend geheel van gedragsregels waarmee men zich als een bepaald soort gebruiker van dit platform kan manifesteren.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bezoeker wilt snel wat meer weten van dit platform in algemene zin
  2. U bent cursist, een gebruiker van onderwijsvoorzieningen
  3. U bent docent
  4. U bent ontwikkelaar van e-toepassingen
  5. U bent educatief marketeer of ondernemer
  6. U bent administrator, eindverantwoordelijke voor het gebruik in alle vormen