1. Functionaliteiten

Een kennis- of leerplatform kent vele functionaliteiten, zoals:

  1. hand- of leerboek; pagina's vormen samen hoofdstukken etc.
  2. werkboek; pagina’s bevatten ook opdrachten (VETO-principe);
  3. onderwijsprogramma; pagina's vormen samen studiemodules;
  4. portfolio en mediatheek (video's, pdf's, PPT's etc.);
  5. kennismanagement- en onderwijsproductiefaciliteit
  6. collectief kennisnetwerk.