2. Hulpfuncties

Om de verschillende functionaliteiten te ondersteunen, beschikt dit platform ook over hulpfuncties weergegeven, zoals:

  1. Een onbeperkte kopieerfunctie; alle webpagina's, maar ook modules en lespakketten kunt u zo vaak integraal of in delen kopiëren als u wilt. Dit kan naar elke door u aan te wijzen plek. Zie B. Tekstverwerking
  2. Een zoekmachine, waarmee u binnen het geheel op (tref)woorden kunt zoeken en die u vervolgens met een klik op de gewenste plek brengt. Zie de witte bovenrand, licht-groene letters bovenaan de pagina
  3. Een vertrouwelijkheidfunctie; om samen aan vertrouwelijke stukken te werken, kunt u er voor kiezen om bepaalde onderdelen slechts voor door u bevoegden toegankelijk te maken. Zie B. Beheersfunctie
  4. Een hoofdstuk- of paragraafnavigator die links in uw scherm zichtbaar is
  5. Een frontaal onderwijs-optie; wie klassikaal onderwijs wil geven kan met een druk op de knop de tekstpagina’s omzetten in een powerpointpresentatie.
  6. Een evaluatie-modus; als u wilt weten hoe uw studenten het vinden om op deze wijze te werken, kunt u gebruik maken van een voorgeprogrammeerd, maar ook door uzelf aan te passen, multiple-choice evaluatieprogramma.