2. Oriëntatie

A. Vakkennis en B.Methodiek zijn zogenaamde modules. Alleen de pagina’s van de module waarmee u op dat moment werkt, zijn zichtbaar. Als u module A aanklikt, verdwijnen de pagina’s van B uit beeld en worden die van A zichtbaar. 
 
Welke onderdelen zijn voor mij belangrijk?
·         links en boven in beeld vindt u de donkere, blauwgrijze navigatiebalk; 
·         de witte balk daarboven met groene letters mag u vergeten tenzij u de grootte van de letters op uw beeldscherm wilt aanpassen 
·         in het midden vindt u het witte werkveld waar de teksten en video's verschijnen
·         linksboven in het werkveld vindt een tweetal tabbladen: Content en VETO (zie ook C. Werken met VETO)
·         rechtsboven in het werkveld vindt u paginaopties, waarvan alleen het potloodje met papier (de redigeerfunctie) voor u belangrijk is (zie B. Werken met tekstpagina's). Deze worden pas zichtbaar als u met pagina’s aan het werk gaat!  
·         links onderin het werkveld vindt u de vermelding wanneer de pagina voor het laatst is bewerkt en door wie (hier eveneens nu niet zichtbaar).


 

Navigatiebalk
De blauwgrijze navigatiebalk bestaat uit verschillende onderdelen:
1. In de linkerkolom vindt u van boven naar beneden:
·         Naam van de ELO in grote letters (hier: X.docenthandleiding)
·         Pagina's
·         Zoek: hiermee kunt u snel begrippen opzoeken in deze en andere ELO(s). 
·         Pagina toevoegen
2. Onder de groene streep gaat het verder met:
·         De namen van de aanwezige modules (in alfabetische volgorde);
·         Hier is dat: A. Wat zie ik? B. Werken met tekstpagina's etc.
·         Als u de naam van de module aanklikt worden de pagina uit die module zichtbaar die u heeft gepubliceerd.
3. In het iets lichtere kader:
·         Beheer modules: voor het aanpassen van de bestaande modules (zie ook D. Werken met modules
·         Leerlingenoverzicht: NVT
·         Aanmeldingen voor eindtoetsen: NVT
·         Mediatheek; voor het uploaden van video's, PowerPoint etc..(zie instructie onder C.VETO)
4. Midden-boven vindt u de root van de pagina waarop u werkt die u vertelt in welke ELO, module, pagina u nu werkt.
 


 

Tabbladen Content en VETO
Linksboven in het witte werkveld vindt u twee tabbladen die het mogelijk maken om snel van functionaliteit te wisselen:
·         Content: hiermee activeert u de normale tekstpagina's
·         VETO; hiermee activeert u de didactische werkvormen (video's, essayvragen, toetsen en overdenkingen), die aan deze pagina zijn gekoppeld.   
U kunt probleemloos heen en weer klikken tussen Content en VETO.