Inleiding (pagina)

Methodisch werken is het gebruiken van dit platform volgens 'de regels van het vak', in dit geval het op passende wijze ontwerpen, maken, bewerken of gebruiken van Elektronische LeerOmgevingen (ELO's), onderwijsmodules etc.  

Hoe doe ik dat?

  1. U logt in (of niet)
  2. U orienteert zich eerst even op wat u globaal ziet; gedetailleerde info vindt u in module A
  3. U verwerkt teksten
  4. U legt hyperlinks
  5. U verbindt pagina's 
  6. U werkt met VETO's
  7. U gebruikt modules
  8. U voegt afbeeldingen toe op de pagina 
  9. U legt hyperlinks naar videobestanden
  10. U maakt een print-out van het geheel