3.1 Nieuwe pagina

De meest basale eenheid om te bewerken op dit platform is de pagina.  

Hoe doe ik dat?

 1. Klik op Pagina toevoegen (boven in kader zij-navigatie)
 2. Er verschijnt dan vanzelf een paginasjabloon met daarin de tekst 'Typ hier de pagina'. Deze tekst kunt u gewoon verwijderen met backspace of delete
 3. Geef pagina treffende naam (vanuit gebruiker)
 4. Vul de pagina tekstueel, bij voorkeur als volgt:
 5. a. definitie; wat is het onderwerp en waartoe dient het?
  b. toepassing; hoe toe te passen in de praktijk?
  c. Indien het een theoretisch concept betreft, kunt u dit 
     nader uitwerken in onderdelen;
 6. Klik op Pagina toevoegen
 7. Klaar, maar: de pagina wordt dan niet automatisch zichtbaar in de zij-navigatie
 8. Als u dit wel wil, kunt u de pagina publiceren
 9. U kunt zelf altijd alle pagina's van een module inzien en bewerken door op Pagina's (helemaal bovenin de zij-navigatie) te klikken.