3.2.3 Vaste opbouw

Met uitzondering van de ELO-introductiepagina's, kennen alle andere pagina's de volgende indeling: 
1. Geheel links en boven de pagina zijn de donkere navigatiebalken afgebeeld.
a) Links vindt u informatie over alle modules en pagina van de ELO. Hier ziet u ook in welke module en pagina u op dat moment werkt.
b) Boven is de root van de betreffende pagina afgebeeld. 

2. Linksboven iedere pagina staan twee verticale tabbladen:  
a) tab-Content:
Op de pagina zelf staat de tekst, zoals die ook in een boek te vinden is. Deze tekstpagina kent in principe een vaste indeling:
- begonnen wordt met de definitie van het betreffende onderwerp, bij voorkeur gevolgd door een functionele omschrijving. 
- vervolgens vindt u onder 'Hoe doe ik dat?' praktische richtlijnen m.b.t. het behandelde onderwerp. 
b) tab-VETO:
Onder tab-VETO staan voorbeelden, illustraties en opdrachten zoals die doorgaans in een bijbehorend werkboek te vinden zijn, geordend volgens het acroniem VETO.