1.1.3 Tekst toevoegen

U kunt tekst toevoegen door een bestaande tekst te redigeren, maar ook door uit een ander document, bijv. een Wordbestand stukken tekst of de integrale tekst te kopieren op een nieuwe (zie pagina toevoegen) of bestaande pagina.

Dit laatste doet u door:
1. de tekst die u wilt kopieren m.b.v. een blok te kopieren
2. de doelpagina te openen m.b.v. het potloodicoontje rechtsboven
3. de nieuwe, gekopieerde tekst op de gewenste plaats op de doelpagina  te zetten
4. te plakken m.b.v. de rechtermuisknop, functie 'paste'
5. Let op: de tekst wordt niet onmiddellijk ingekopieerd! Om problemen t.g.v. verschillende lettertypes en afmetingen te voorkomen, moet er toestemming zijn om pop-ups te gebruiken. U kunt daar gerust toestemming voor geven.

Bovendien verschijnt er een apart redigeerkader met daarin de volgende tekst: 
a. Do you want to allow etc.
b. U antwoordt bevestigend: allow acccess
c. NB: Soms verschijnt een vervolgvraag, bijv. of u inderdaad een Word tekst wilt kopieren, waarop u wederom bevestigend antwoordt. Soms verschijnt de tekst ook niet, bijv. als u al een passende (HTML)tekstvorm gebruikt. 
d. De volgende tekst verschijnt: "Plak de tekst in het volgende vak, gebruik makend van je toetstenbord (Ctr.+V) en klik op OK"
e. U volgt de aanwijzingen op dus toets gelijktijdig Ctr en V in daarna OK.
f. Daarna verschijnt de mogelijkheid om zowel Font face definitions als Style definitions te negeren of verwijderen.  
g. Dit is sterk aan te bevelen dus graag beide opties aanklikken! Vervolgens op OK klikken.
h. De tekst is nu ingekopieerd in ongeveer zelfde lettertype en formaat als reeds aanwezig was. Eventueel kunt e.e.a. nog aanpassen met de kleur-, afmeting- en lettetype-icoontjes in het kader. Als u tevreden bent, klikt u op "Pagina wijzigen"
KLAAR