4.2 Zij-navigatie

De donkere navigatiebalk aan de linkerzijkant bestaat uit verschillende onderdelen:

1. In de kolom vindt u van boven naar beneden:

2. Onder de licht-groene streep gaat het verder met:

3. In het iets lichtere vierkante kader onderaan: