4.5 Inloggen

Inloggen is het zich aanmelden vanuit een bepaalde gebruikersrol waarmee men toegang krijgt tot bepaalde (al of niet voorbehouden) functionaliteiten

Hoe doe ik dat?

  1. Bezoeker; hiervoor hoeft u niet in te loggen; u klikt op de homepage op 'Klik hier etc.' en kunt dan gewoon rondkijken in de ELO's die vrij toegankelijk zijn
  2. Cursist; u logt in en kunt dan ook terecht in een of meer ELO's die voor bezoekers afgeschermd zijn  
  3. Docent; u logt in en heeft dan in een of meer ELO's schrijfrecht. U kunt de ELO zelf inrichten
  4. Ontwikkelaar
  5. Ondernemer
  6. Administrator: hier h.wiel@umcg.nl